Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

27 kwietnia 2017

Nowa dziedzina nauki – psychoneuroimmunologia

Psychoneuroimmunologia jest dziedziną nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Odwołuje się do wiedzy i osiągnięć z zakresu biologii i medycyny, ale także nauk społecznych – przede wszystkim do wiedzy psychologicznej. Dziedzina ta zajmuje się badaniem i praktycznym wykorzystywaniem w nauce o zdrowiu powiązań pomiędzy układem nerwowym, układem hormonalnym oraz układem odpornościowym.

Na podstawie badań odporności organizmu stwierdzono, że podstawowe znaczenie w ochronie przed działaniem toksyn, wirusów czy bakterii ma współdziałanie ośrodkowego układu nerwowego, układu hormonalnego oraz układu limfatycznego. Są one ściśle związane z autonomicznym układem nerwowym, który uaktywnia się w czasie przeżywania napięć i stresów.

Negatywne doświadczenia, które powodują przeżywanie takich emocji jak złość czy smutek, obniżają zatem odporność organizmu. Powoduje to podwyższone ryzyko wystąpienia chorób somatycznych. Pamiętać przy tym należy, że wystąpienie choroby zależy od wielu czynników, takich jak właściwości biologiczne samego organizmu, czynniki środowiskowe czy sytuacyjne. Biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia z zakresu biologii i psychologii można lepiej zrozumieć współdziałanie ciała i umysłu oraz rolę dbania o obydwie te sfery. Okazuje się bowiem, że sprawne ciało nie gwarantuje zdrowia. Chcąc zapewnić sobie większe szanse na lepszą jakość życia warto nauczyć się radzić sobie z różnymi trudnymi emocjami i stanami. W rozwijaniu sposobów radzenia sobie ze stresem generowanym przez codzienne wydarzenia może pomóc psycholog lub w przypadku bardziej złożonych problemów – psychoterapia. Warto dbać o siebie, swoje zdrowie pamiętając o tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy naszym zdrowiem fizycznym i psychicznym. W tym rozumieniu zdrowia psychoterapia może być rozumiana jako forma prewencji zdrowotnej, oddziałującej na człowieka jako na całość.

Tagi: psychoneuroimmunologia