Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

9 kwietnia 2015

Przyczyny i objawy schizofrenii

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych. Termin ten ma swoje źródło w języku greckim, gdzie „schizo” znaczy rozszczepiam a „phrenos” – serce, umysł, wola. Zaburzenie to dotyka równie często kobiety, jak i mężczyzn, występuje na całym świecie, choruje ok 1% populacji. Pierwsze objawy zwykle występują już w młodości (u kobiet zwykle pojawiają się między 20 a 30 r.ż., u mężczyzn przed 20 r.ż.).
Schizofrenia zaliczana jest do grupy psychoz, czyli zaburzeń, których istotnym elementem jest zniekształcone, nieadekwatne postrzeganie rzeczywistości.

Przyczyny

Podobnie, jak w przypadku wielu innych chorób, przyczynę stanowi współistnienie czynników wrodzonych, środowiskowych oraz indywidualnych psychologicznych predyspozycji. Najprawdopodobniej kluczowe znaczenie w zachorowaniu mają czynniki genetyczne, a uwarunkowania środowiskowe i psychologiczne odgrywają drugorzędną rolę.

Objawy

W schizofrenii zaburzone zostaje myślenie, sfera emocjonalna oraz aktywność chorego. W różnym stopniu, w zależności od poziomu zaburzeń, dochodzi do rozszczepienia („schizis”) funkcji psychicznych.
Charakterystyczną cechą chorych jest autyzm, ­ oderwanie od rzeczywistości i koncentracja na świecie własnych przeżyć wewnętrznych. Mogą występować urojenia, czyli fałszywe sądy lub halucynacje wzrokowe i słuchowe. Wyraźne bywa niedostosowanie w zakresie zachowania i trudności z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z otoczeniem. Często objawy utrudniają lub uniemożliwiają utrzymanie prawidłowych kontaktów z ludźmi, pracy zawodowej czy w końcu samodzielności.
Należy pamiętać, że osoba chora, która nieprzerwanie przyjmuje zalecane przez psychiatrę leki ma szansę na wycofanie objawów i prawidłowe codzienne funkcjonowanie, w tym wykonywanie dotychczasowej pracy.

Tagi: Autyzm, Schizofrenia