Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

23 lutego 2015

Artykuły naukowe: Rodzina jako źródło wzorców funkcjonowania w małżeństwie

Przyjmuje się, że rodzina pochodzenia ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania jednostki. Wynika to między innymi z faktu, że formowanie się osobowości i jej rozwój zachodzi przede wszystkim w okresie dzieciństwa i dorastania. Rodzina ma także znaczenie dla kształtowania charakteru osoby nie tylko ze względu na jej pierwotność, ale też z uwagi na szczególny charakter więzi łączący jej członków. Takie czynniki jak bliskość, długi czas trwania oddziaływań oraz szeroki wachlarz doświadczeń powodują, że stanowi ona bardzo istotny czynnik kształtujący osobowość i zachowanie człowieka.

Doświadczenia wyniesione z rodziny przyczyniają się w znacznym stopniu do funkcjonowania w dorosłym życiu, zarówno w wąskim gronie najbliższych, jak i szerszym środowisku społecznym. Ojciec oraz matka stanowią dla dziecka model kobiety oraz mężczyzny. Stanowią wzorzec relacji między matką a dzieckiem, mężem i żoną itd. Rodzina stanowi pierwszy wzorzec społecznych interakcji, pokazuje repertuar zachowań, pozwala na budowanie tożsamości, ale także uczy budowania relacji i uwrażliwia na drugiego człowieka. Brak odpowiedniego przygotowania w tym zakresie skutkować może niepowodzeniami w tworzonych związkach czy nawet trudnościami w ich zbudowaniu. Mogą one być skutkiem deficytów z zakresu funkcjonowania w relacji partnerskiej. Zdrowa relacja między małżonkami-rodzicami stanowi zatem dobry punkt wyjścia do zbudowania prawidłowej i funkcjonalnej relacji przez ich dorosłe dzieci.

Więcej można przeczytać w „Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym” Prace Naukowe GWSP, Seria Pedagogika, tom 2.

Tagi: Artykuły naukowe, Małżeństwo, Rodzina