Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Pamiętaj, aby na pierwsze spotkanie zabrać posiadane:


Pierwsze spotkanie z psychologiem przebiega w nieco inny sposób niż kolejne. Ustalenie optymalnej formy pomocy wymaga właściwej diagnozy problemów zgłaszającej się osoby. Jest to czas, który przeznaczam na poznanie obecnego funkcjonowania, przyjrzenie się trudnościom, doświadczanym objawom, sytuacji życiowej itp. Często kluczowe znaczenie ma nie tylko skupienie się na teraźniejszości, ale także sięgnięcie do przeszłości, poznanie dotychczasowych doświadczeń. Proponowana pomoc może mieć charakter jednej lub kilku konsultacji psychologicznych lub psychoterapii.
Więcej o możliwych sposobach pomocy psychologicznej można przeczytać w zakładce Psychoterapia.


WAŻNE

Słowniczek pojęć psychologicznych

Psycholog

Osoba, która posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz umiejętność diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej w przypadku występowania problemów i zaburzeń psychicznych.

Psychoterapeuta

Osoba posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu rozpoznawania i leczenia zaburzeń i problemów psychicznych. Wykorzystuje przy tym techniki właściwe dla stosowanego przez siebie podejścia (np. poznawczo-behawioralnego).

Psychoterapia

Wyspecjalizowana metoda leczenia różnych zaburzeń psychicznych i zachowania oraz problemów emocjonalnych przy wykorzystaniu oddziaływań psychologicznych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Metodą wywodząca się i wykorzystująca w procesie zdrowienia zarówno techniki poznawcze (np. ukierunkowane na zmianę sposobu myślenia o problemie), jak i behawioralne (np. zmiana zachowania w celu zmniejszenia problemu).
Psychoterapia poznawczo-behawioralna wykazuje wysoką skuteczność potwierdzoną badaniami w zakresie leczenia m.in. depresji, zaburzeń dwubiegunowych, zaburzeń lękowych pod postacią somatyczną oraz zaburzeń osobowości.