Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

Artykuły

18 września 2017

Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób endokrynologicznych

Zespół objawów przypominających zaburzenia psychiczne, zwykle afektywne, czyli związane z nastrojem, może mieć w rzeczywistości swoje źródło w funkcjonowaniu układu endokrynnego. Przyjrzymy się bliżej przede wszystkim nieprawidłowościom pracy tarczycy i ich wpływowi na funkcjonowanie psychiczne.

Czytaj więcej...

27 kwietnia 2017

Nowa dziedzina nauki – psychoneuroimmunologia

Psychoneuroimmunologia jest dziedziną nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Odwołuje się do wiedzy i osiągnięć z zakresu biologii i medycyny, ale także nauk społecznych – przede wszystkim do wiedzy psychologicznej. Dziedzina ta zajmuje się badaniem i praktycznym wykorzystywaniem w nauce o zdrowiu powiązań pomiędzy układem nerwowym, układem hormonalnym oraz układem odpornościowym.

Czytaj więcej...

19 lutego 2017

Dla kogo poznawczo-behawioralna terapia par?

Kiedy w związku zaczynają się pojawiać konflikty i brak zaufania partnerom zwykle towarzyszy poczucie bycia nieszczęśliwym.
Wśród przyczyn kryzysów w parze wymienia się wiele czynników, większość z nich można skutecznie rozwiązać podejmując terapię par. Do najczęstszych przyczyn konfliktów w parach zalicza się:

Czytaj więcej...

10 marca 2016

Znaczenie czynników psychologicznych w chorobach somatycznych

Już od pierwszych lat XX wieku istniało zainteresowanie dotyczące związków łączących czynniki emocjonalne i zdrowie somatyczne. Zainteresowanie to rozwijało się między innymi z inicjatywy psychoanalityków, z Zygmuntem Freudem na czele. Od tamtych czasów, choć poglądy te ewoluowały, lekarze docenili znaczenie czynników psychologicznych w powstawaniu wielu zaburzeń.

Czytaj więcej...

12 listopada 2015

Depresja sezonowa

W okresie jesienno-zimowym wiele osób doświadcza objawów tzw. depresji sezonowej, określanej także jako depresja zimowa. Jej przyczyn upatruje się w zaburzeniach rytmów biologicznych wynikających ze zmniejszonej dostępności światła słonecznego. Częściej występuje na obszarach, w których w okresie zimowym mamy do czynienia z dużym niedoborem światła. Znaczenie w powstawaniu depresji sezonowej odgrywają także uwarunkowania biologiczne, związane między innymi z zaburzeniami w zakresie wydzielania melatoniny.

Czytaj więcej...

26 sierpnia 2015

Skuteczność terapii poznawczo-­behawioralnej (TPB)

Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania terapią poznawczo­-behawioralną. Wynika to między innymi z faktu jej wysokiej skuteczności w leczeniu wielu problemów natury emocjonalnej oraz zaburzeń psychicznych. Ponadto TPB jest ograniczona w czasie (określona liczba spotkań, uzależniona od problemu) i skoncentrowana na eliminacji konkretnych trudności.

Czytaj więcej...

26 maja 2015

Depresja - jak rozpoznać jej objawy?

Większość z nas odczuwa czasem przygnębienie, apatię czy brak energii. Zwykle te nieprzyjemne doznania trwają krótko i nie osiągają znacznego nasilenia. Czasem jednak nieprzemijające apatia, przygnębienie czy poczucie osłabienia mogą być objawami depresji.

Czytaj więcej...

9 kwietnia 2015

Przyczyny i objawy schizofrenii

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych. Termin ten ma swoje źródło w języku greckim, gdzie „schizo” znaczy rozszczepiam a „phrenos” – serce, umysł, wola. Zaburzenie to dotyka równie często kobiety, jak i mężczyzn, występuje na całym świecie, choruje ok 1% populacji. Pierwsze objawy zwykle występują już w młodości (u kobiet zwykle pojawiają się między 20 a 30 r.ż., u mężczyzn przed 20 r.ż.).

Czytaj więcej...

25 marca 2015

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Istotą tego zaburzenia są nawracające natrętne myśli – obsesje oraz czynności przymusowe – kompulsje, które stanowią źródło uczucia dyskomfortu i utrudniają lub wręcz uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie.

Czytaj więcej...

9 marca 2015

Natrętne myśli w zaburzeniu obsesyjno­-kompulsyjnym

Nawracające natrętne myśli, czyli obsesje, obok natrętnych czynności (kompulsji), są objawem jednego z tzw. zaburzeń nerwicowych – zaburzenia obsesyjno­kompulsyjnego. Często poważnie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają osobie normalne funkcjonowanie. Czym się charakteryzują obsesyjne myśli i czego najczęściej dotyczą?

Czytaj więcej...

26 stycznia 2015

Czym jest bezsenność?

Problem bezsenności dotyczy około 35% społeczeństwa. Kobiety dotyka 1,5 raza częściej niż mężczyzn. Czym jest bezsenność, jak się ją leczy? Jakie są jej przyczyny i jakie skutki wywołuje?

Czytaj więcej...

18 stycznia 2015

Jak leczyć depresję?

Depresja, jako poważny problem kliniczny, od dawna zajmuje ważne miejsce wśród chorób, którym poświecą się szczególną uwagę. Wynika to między innymi z faktu, że wywiera ona ogromny wpływ na życie chorego, obniżając jego jakość. Jak można sobie radzić z chorobą? Jakie są dostępne metody leczenia?

Czytaj więcej...

17 stycznia 2015

Czym jest depresja?

Od wielu lat obserwuje się stale wzrastającą liczbę osób cierpiących na schorzenie określane mianem depresji. Potocznie pod tym pojęciem rozumiane jest obniżenie nastroju, chandra, złe samopoczucie. W psychiatrii depresja stanowi jednostkę chorobową charakteryzującą się szczególnymi zaburzeniami nastroju i emocji.

Czytaj więcej...