Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

26 sierpnia 2015

Skuteczność terapii poznawczo-­behawioralnej (TPB)

Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania terapią poznawczo­-behawioralną. Wynika to między innymi z faktu jej wysokiej skuteczności w leczeniu wielu problemów natury emocjonalnej oraz zaburzeń psychicznych. Ponadto TPB jest ograniczona w czasie (określona liczba spotkań, uzależniona od problemu) i skoncentrowana na eliminacji konkretnych trudności.

Bardzo dobrze udokumentowane wyniki leczenia dotyczą takich zaburzeń jak:

 • agorafobia (lęk przed otwartą przestrzenią)
 • fobia społeczna (lęk np. przed wystąpieniami publicznymi)
 • zaburzenia lękowe z napadami paniki
 • uogólnione zaburzenia lękowe
 • PTSD
 • epizod depresji
 • bulimia.

Wysoką udokumentowaną skuteczność terapia poznawczo-­behawioralna osiąga także w zakresie leczenia zaburzeń snu czy uzależnienia od tytoniu. W badaniach przeprowadzonych w 2005 roku (Beck A., Newman J.) uzyskano wyniki wskazujące, że u większości osób oddziaływania poznawczo-­behawioralne są skuteczniejsze niż inne formy pomocy. Było tak w przypadku:

 • 79% osób z epizodem depresji
 • 85% osób z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi
 • 82% osób z zaburzeniami lękowymi z napadami lęku
 • 82% osób z fobią społeczną
 • 76% osób ze stresem wywołanym problemami małżeńskimi.

Stale przybywa doniesień naukowych potwierdzających skuteczność TPB. Jej zastosowanie przynosi znaczącą poprawę w większości zaburzeń psychicznych, a pierwsze efekty dostrzegalne są stosunkowo szybko.

Tagi: Depresja, Terapia poznawczo-behawioralna