Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

26 stycznia 2015

Czym jest bezsenność?

Problem bezsenności dotyczy około 35% społeczeństwa. Kobiety dotyka 1,5 raza częściej niż mężczyzn. Czym jest bezsenność, jak się ją leczy? Jakie są jej przyczyny i jakie skutki wywołuje?

Bezsenność jest subiektywnym poczuciem, że sen jest zbyt krótki lub nie pozwala na regenerację i wypoczynek. W potocznym rozumieniu bezsenność to wyłącznie trudności z zasypianiem, podczas gdy dotyczy ona także częstego przerywania snu, wczesnego wybudzania się oraz niezadowalającej jakości snu.

Jakie mogą być jej skutki?

W ciągu dnia osoba cierpiąca na bezsenność jest zmęczona, senna, odczuwa gorszą sprawność psychofizyczną, ogólne pogorszenie jakości życia. Często nieprzespane noce skutkują gorszym nastrojem oraz drażliwością. W efekcie obniżona zostaje wydajność pracy oraz zwiększa się ryzyko spowodowania wypadku. Przewlekła, nieleczona bezsenność skutkuje osłabieniem odporności organizmu i wzrostem ryzyka rozwoju wielu chorób i zaburzeń psychicznych.

Co wywołuje bezsenność?

Do biologicznych przyczyn bezsenności zaliczane są np. zaburzenia przekaźnictwa synaptycznego lub nieprawidłowości w zakresie rytmów biologicznych. Bezsenność towarzyszy wielu schorzeniom somatycznym (np. chorobie wrzodowej, dusznicy). Często występuje jako skutek odstawienia lub przewlekłego używania substancji psychoaktywnych.
U osób starszych, w zespołach otępiennych, obserwuje się bezsenność będącą wynikiem odwrócenia rytmów snu i czuwania, kiedy to na okres nocy przypada stan pobudzenia i niepokoju.
Bezsenność towarzyszy wielu zaburzeniom psychicznym oraz trudnościom natury emocjonalnej. Zwykle bezsenność na podłożu psychofizjologicznym zaczyna się pod wpływem przeżywanych stresów.

Jak leczy się bezsenność?

W przypadku, gdy bezsenność utrzymuje się powyżej dwóch tygodni konieczne jest zgłoszenie się do lekarza. Do podstawowych metod leczenia zalicza się higienę snu, psychoterapię oraz leki promujące sen. Należy pamiętać, że leki nasenne są jedynie środkiem doraźnym, dlatego w przypadku bezsenności będącej wynikiem trudności i problemów emocjonalnych warto skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty.

Tagi: Bezsenność, Depresja