Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

18 września 2017

Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób endokrynologicznych

Zespół objawów przypominających zaburzenia psychiczne, zwykle afektywne, czyli związane z nastrojem, może mieć w rzeczywistości swoje źródło w funkcjonowaniu układu endokrynnego. Do typowych chorób mogących przypominać objawy psychiatryczne należą niedoczynność i nadczynność tarczycy, choroba Cushinga, choroba Addisona czy choroba Gravesa. Przyjrzymy się bliżej przede wszystkim nieprawidłowościom pracy tarczycy i ich wpływowi na funkcjonowanie psychiczne.

Wśród objawów występujących w chorobach układu dokrewnego występują zaburzenia nastroju, napędu psychomotorycznego oraz zaburzenia popędu. Największy udział w tym zespole objawów przypada zaburzeniom nastroju, które stanowić mogą nawet 60% zgłaszanych skarg.

Przyglądając się bliżej zaburzeniom pracy tarczycy warto wspomnieć jakie objawy psychiczne mogą się pojawiać w ich przebiegu. W przypadku niedoczynności tarczycy często jest to obniżenie nastroju, wzmożona męczliwość i senność, którym towarzyszyć może jednoczesny spadek funkcjonowania procesów pamięci i uwagi. Z objawami tymi współwystępuje zwiększenie masy ciała, uczucie chłodu lub zmiany skórne. Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą z kolei niepokój, uczucie stałego gorąca, kołatanie serca czy bezsenność.

Wyraźne jest podobieństwo objawów towarzyszących nadczynności tarczycy do zaburzeń typu lękowego czyli nerwicowego oraz niedoczynności tarczycy do symptomów typowo depresyjnych.

Jak zatem różnicować zaburzenia pracy tarczycy i zaburzenia nastroju? Badania wykonywane przez endokrynologa nie należą do skomplikowanych czy uciążliwych, zwykle lekarz zleca badania krwi oraz badanie USG. Pozwalają one na postawienie diagnozy.

Na koniec warto wspomnieć o możliwości współwystępowania zaburzeń nastroju i nieprawidłowości pracy tarczycy. Niewątpliwie ważne jest przed rozpoczęciem psychoterapii zbadanie funkcjonowania układu endokrynnego i wykluczenie hormonalnego podłoża dolegliwości. W przypadku, gdy postawiona zostanie diagnoza, a farmakoterapia nie przynosi efektów, jest to sygnał, że mamy do czynienia z komponentą emocjonalną i dopiero psychoterapia może przynieść odczuwalną poprawę stanu psychicznego.

Psychoterapiaporadnictwo psychologiczne przynieść mogą znaczną ulgę w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od źródeł dolegliwości. W przypadku zaburzeń pracy tarczycy odpowiednia farmakoterapia może przynieść całkowite ustąpienie przykrych symptomów, dlatego tak ważna jest uprzednia diagnoza lekarska.

Tagi: Depresja, Nerwica, Zaburzenia psychiczne