Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

17 stycznia 2015

Czym jest depresja?

Od wielu lat obserwuje się stale wzrastającą liczbę osób cierpiących na schorzenie określane mianem depresji. Potocznie pod tym pojęciem rozumiane jest obniżenie nastroju, chandra, złe samopoczucie. W psychiatrii depresja stanowi jednostkę chorobową charakteryzującą się szczególnymi zaburzeniami nastroju i emocji. Należy pamiętać, że granica między chandrą a depresją może być trudno uchwytna, jednak profesjonalista, kierujący się zalecanymi wytycznymi diagnostycznymi nie pozostaje bezradny wobec takiego problemu. Chandrę od depresji różni na przykład czas trwania, w przypadku chandry jest on zwykle krótki, a w depresji utrzymuje się przez wiele tygodni.

Do typowych skarg zgłaszanych przez osoby cierpiące na depresję należą poczucie zmęczenia, niechęci do podejmowania codziennych aktywności, brak zdolności do odczuwania przyjemności, brak satysfakcji z życia. Problemom tym towarzyszyć mogą również trudności z pamięcią i koncentracją uwagi. Często osoby doświadczają poczucia wewnętrznego niepokoju, trudności z zasypianiem, wcześnie się wybudzają oraz dostrzegają u siebie spadek apetytu. Zdarza się, że osoba cierpiąca na depresję nie odczuwa wcale przygnębienia, lecz doświadcza różnego rodzaju bóli – np. głowy czy brzucha, mamy wtedy do czynienia z tzw. depresją maskowaną.

Leczenie ciężkich epizodów depresji najskuteczniejsze jest w przypadku połączenia farmakoterapii oraz psychoterapii. W przypadku mniejszego nasilenia objawów wystarczy sama psychoterapia. W procesie psychoterapii osoba cierpiąca na depresję ma okazję zrozumienia swojego sposobu myślenia i zachowania i wypracowania na tym podłożu nowych, bardziej przystosowawczych sposobów funkcjonowania.

Specjalistami zajmującymi się leczeniem depresji są lekarz psychiatra oraz psycholog lub psychoterapeuta.

Tagi: Depresja, Zaburzenia nastroju