Górski krajobraz Psycholog Sosnowiec

18 stycznia 2015

Jak leczyć depresję?

Depresja, jako poważny problem kliniczny, od dawna zajmuje ważne miejsce wśród chorób, którym poświecą się szczególną uwagę. Wynika to między innymi z faktu, że wywiera ona ogromny wpływ na życie chorego, obniżając jego jakość. Jak można sobie radzić z chorobą? Jakie są dostępne metody leczenia?

Do podstawowych metod leczenia epizodów depresji należą farmakoterapia oraz psychoterapia. Co raz większą popularność jako metoda leczenia zyskuje fototerapia, czyli leczenie światłem. Ma ona przede wszystkim znaczenie wspomagające podstawowe, wspomniane wcześniej, formy leczenia. Jest także stosowana w terapii sezonowych postaci depresji, wynikających z ograniczonego dostępu do światła dziennego. W przypadku depresji tzw. lekoopornych (występujących stosunkowo rzadko) stosuje się elektrowstrząsy.

Farmakoterapia depresji polega na dobraniu odpowiedniej dawki leku przeciwdepresyjnego. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 20 leków o różnej budowie chemicznej oraz mechanizmach działania. Ważne jest aby o rodzaju przyjmowanego leku i jego dawce decydował lekarz psychiatra.

Psychoterapia ma ogromne znaczenie przede wszystkim w leczeniu łagodnych i umiarkowanych epizodów depresji. Stanowi ona, oprócz ewentualnej farmakoterapii, podstawowy składnik leczenia. Ma na celu uzyskanie trwałej poprawy funkcjonowania osoby oraz poprawę jakości jej życia.

Każda osoba wymaga indywidualnego podejścia do diagnozy i leczenia depresji ze względu na doświadczane objawy, współistniejące choroby czy sytuację życiową, w jakiej się znajduje. Psychiatra oraz psycholog lub psychoterapeuta, jako specjaliści odpowiedzialni za leczenie, dobiorą odpowiednie formy terapii w zależności od indywidualnego stanu oraz potrzeb i możliwości danej osoby.

Tagi: Depresja, Zaburzenia nastroju